På Helsebiblioteket.no får du tilgang til de fleste databasene som er nevnt i denne nettressursen.

Her kan du også finne brukerveiledninger til databasene.

(/kunnskapsbasert-praksis/litteratursok/databaser)