Nå skal vi se på hvordan du med utgangspunkt i et PICO-skjema med emne- og tekstord kan lage søkestrategier.

 Norske ordMeSH (emneord)Tekstord
Population/ ProblemOvervektOverweightOverweight
Obesity
InterventionLavkarbodiettDiet, Carbohydrate-RestrictedCarbohydrate restricted diet(s)
Low carbohydrate diet(s)
ComparatorFettfattig diettDiet, Fat-RestrictedFat-restricted diet(s)
Low-fat diet(s)
Fat-free diet(s)
OutcomeVektreduksjonWeight lossWeight loss(es)
Weight reduction(s)

 

Hvordan kombinerer jeg søkeordene?

Hver linje i PICO-tabellen (populasjonintervensjon osv.) kaller vi et PICO-element. I eksempelet over er alle PICO-elementene tatt med. Ofte trenger du bare å søke på et par av elementene, f.eks. populasjon og intervensjon. Legg heller til flere elementer (for eksempel utfall) hvis du får for mange treff. Husk også at ikke alle spørsmål har alle PICO-elementene i seg.

Huskeregel: kombiner alle ordene innenfor hvert enkelt PICO-element med OR og til slutt alle PICO-elementene med AND.

P

1. overweight

2. obesity

3. Overweight/ (MeSH)

4. 1 OR 2 OR 3

I

5. carbohydrate restricted diet*

6. low carbohydrate diet*

7. Diet, Carbohydrate-Restricted/ (MeSH)

8. 5 OR 6 OR 7

C

9. fat restricted diet*

10. low fat diet*

11. fat free diet*

12. Diet, Fat- Restricted/ (MeSH)

13. 9 OR 10 OR 11 OR 12

O

14. weight loss*

15. weight reduction*

16. Weight loss/ (MeSH)

17. 14 OR 15 OR 16

PICO
kombinert

18. 4 AND 8 AND 13 AND 17

I dette eksempelet har vi søkt på både tekstord (ord i tittel/sammendrag) og standardiserte emneord (MeSH). Du kan velge å kun søke på emneord eller kun på tekstord, men hvis du skal gjøre et grundig systematisk søk, anbefaler vi å bruke begge deler.

Noen databaser inneholder ikke standardiserte emneord. Da må du søke på tekstord og huske å få med synonymer og ulike staveformer.

 

Hvordan utfører jeg søket i praksis?

Søk på ett begrep av gangen. Når du har søkt på alle begrepene i et PICO-element, gå til søkehistorikken («search history») og kombiner med OR. Helt til sist kombinerer du alle PICO-elementene med AND (som illustrert i tabellen ovenfor). Måten man setter opp søk på varierer mye mellom ulike databaser. På Helsebiblioteket.no kan du finne veiledninger for søk i mange ulike databaser.

 

Begrense søket til forskningsmetode og/eller kjernespørsmål

I noen databaser, for eksempel i Cochrane Library, sorteres søkeresultatet automatisk etter forskningsmetode (systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier). I andre databaser, slik som MEDLINE (Ovid), Embase (Ovid) og CINAHL (EBSCO) må du selv definere om du vil avgrense søket til en eller flere typer forskningsmetode.

Når du har gjort et søk i MEDLINE eller Embase fra Ovid, se etter funksjonen «Limits» og «Additional Limits». Der kan du bruke «Clinical Queries» til å avgrense søkeresultatet til det  kjernespørsmålet du ønsker å få svar på, f.eks. «therapy», «diagnosis» eller «prognosis». I CINAHL (EBSCO) klikker du på «Edit» i søkehistorikken for å finne «Clinical Queries».  

I PubMed kan du gå direkte til funksjonen «Clinical Queries» under «Find» på startsiden. Der kan du velge kategorier som f.eks. «therapy», «diagnosis» eller «prognosis».

(/kunnskapsbasert-praksis/litteratursok/lage-sokestrategi)