Emneord og tekstord

Vi skiller mellom to typer søkeord:

  • Tekstord er ord i tittel og sammendrag, eller hele teksten i en artikkel (fulltekst). Et søk i Google er et tekstordsøk, vi skriver inn aktuelle ord i søkefeltet og får treff på nettsteder hvor ordene forekommer. Søk på tekstord kalles også fritekstsøk.
  • Emneord er standardiserte ord som beskriver innholdet i artikler, bøker, og andre publikasjoner. Store databaser som MEDLINE og PsycINFO bruker standardiserte emneord. I MEDLINE heter emneordene MeSH, som står for Medical Subject Headings.
Tekstord emneord kunnskapsbasert praksis

Ser du at artikkelen i eksemplet over har fått emneordet «Diet, Carbohydrate-Restricted» selv om forfatteren bruker «low carbohydrate diet»? Fordelen med standardiserte emneord er at du slipper å tenke på synonymer, ulike staveformer, og entalls-/flertallsendelser når du søker. Et søk på emneordet «Diet, Carbohydrate-Restricted» i MEDLINE gir treff på artikler om lavkarbohydratdietter uansett hvilke begreper forfatteren har brukt.

I databaser som MEDLINE, PsycINFO, Embase og CINAHL er det lurt å bruke faste emneord når du søker. Emneordene varierer mellom databasene, men har du funnet et relevant engelsk begrep hjelper databasen deg å finne det rette emneordet. I databaser som ikke bruker faste emneord, f.eks. Epistemonikos og deler av Cochrane Library må du søke med tekstord. Hvis du trenger å finne «alt» om et tema, er det lurt å søke på en kombinasjon av emne- og tekstord også i de basene som har et emneordssystem. Det er fordi det kan ta litt tid fra en artikkel kommer inn i databasen til den blir tildelt emneord og fordi indekseringen ikke alltid er helt presis.

Hvordan finne engelske søkeord?

Uansett om du skal søke med emneord eller tekstord må du finne engelske søkeord. Under er en del tips om hvor og hvordan du kan finne dem.

SveMed+

Alle referanser i SveMed+ får engelske MeSH-emneord uansett om artiklene er skrevet på svensk, norsk, dansk eller engelsk. Alle titler blir også oversatt til engelsk. Du kan derfor søke på norsk, svensk eller dansk i SveMed+ og lete etter engelske søkeord i emneordene og de oversatte titlene. Veiledning for å finne engelske søkeord i SveMed+ (PDF, 433 KB).

MeSH på norsk og engelsk

Store deler av MeSH er oversatt til norsk. I databasen MeSH på norsk og engelsk kan du søke på norsk og finne tilsvarende engelsk MeSH.

Helsebiblioteket

På helsebiblioteket.no kan du enkelt søke i en rekke kilder. Søket ditt oversettes automatisk til/fra engelsk og synonymer er også inkludert. Derfor kan dette være et godt utgangspunkt for å finne relevante søkeord. Her finner du mer informasjon om helsebibliotekets søkefunksjoner.

Ordbøker og oppslagsverk

Merriam-Webster Medical Dictionary

Wikipedia - Tips: Søk på det norske begrepet, og velg English under andre språk i venstre meny.


Artikler og bøker om temaet

Har du en artikkel eller bok på temaet fra før? Er artikkelen eller boka på engelsk vil du finne relevante ord i teksten. Er den på norsk kan du sjekke litteraturlisten, forfattere refererer ofte til engelskspråklig litteratur om temaet. Det kan også være smart å søke opp artikkelen i databaser som MEDLINE, Embase og CINAHL for å se hvilke emneord den har fått der.

(/kunnskapsbasert-praksis/litteratursok/sokeord)