Om nettressursen

Kunnskapsbasert praksis sin logo

Kunnskapsbasertpraksis.no er utviklet i samarbeid mellom fagseksjon kunnskapsbasert praksis ved Høgskulen på Vestlandet (tidligere Høgskolen i Bergen) og område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet (tidligere Nasjonalt kunnskapssenter for Helsetjenesten). Høsten 2018 ble Universitetet i Oslo partner i nettressursen. 

Kunnskapsbasertpraksis.no er et resultat av mange års samarbeid om undervisning i kunnskapsbasert praksis og utvikling av undervisningsmateriell. Samarbeidet resulterte blant annet i boken “Å arbeide og undervise kunnskapsbasert – en arbeidsbok for sykepleiere” som ble utgangspunktet for kunnskapsbasertpraksis.no. Tekster og verktøy er gratis tilgjengelig for alle. Kunnskapsbasertpraksis.no er brukertestet og er under kontinuerlig utvikling. Har du spørsmål eller tips til forbedring og videreutvikling, kontakt redaktøren.

Arbeidet ledes av en redaksjonskomite som består av Hilde StrømmeLillebeth Larun,  Irene Wiik Langengen og Anne Kristin Snibsøer. Styringsgruppen består av Nina Rydland Olsen, fagseksjonsleder, fagseksjon kunnskapsbasert praksis,  Høgskulen på Vestlandet, Kåre Birger Hagen, fagdirektør, område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet og Mette Kalager, professor, Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

Vi takker kollegaer som har bidratt til videoene og utvikling av sidene.

Hilde Strømme, redaktør

(/kunnskapsbasert-praksis/om-nettressursen)