Om nettressursen

Kunnskapsbasert praksis sin logo

Kunnskapsbasertpraksis.no er utviklet i samarbeid mellom Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskulen på Vestlandet (tidligere Høgskolen i Bergen) og område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet (tidligere Nasjonalt kunnskapssenter for Helsetjenesten). Våren 2017 ble nettressursen flyttet til Helsebibliotekets plattform. 

Kunnskapsbasertpraksis.no er et resultat av mange års samarbeid om undervisning i kunnskapsbasert praksis og utvikling av undervisningsmateriell. Samarbeidet resulterte blant annet i boken “Å arbeide og undervise kunnskapsbasert – en arbeidsbok for sykepleiere” som ble utgangspunktet for kunnskapsbasertpraksis.no. Tekster og verktøy er gratis tilgjengelig for alle. Kunnskapsbasertpraksis.no er brukertestet og er under kontinuerlig utvikling. Vi mottar gjerne tips fra deg på redaksjonen@kunnskapsbasertpraksis.no.

Arbeidet ledes av en redaksjonskomite som består av Hilde StrømmeLillebeth LarunGrete Oline Hole og Irene Wiik Langengen. Styringsgruppen består av Birgitte Graverholt, Senterleder, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet og Signe A. Flottorp, Fung. avdelingsdirektør, område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet.

Vi takker kollegaer som har bidratt til videoene og utvikling av sidene.

Hilde Strømme, redaktør

(https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/om-nettressursen)