2. Spørsmålsformulering

Kunnskapsbasert praksis sin logo

Et viktig prinsipp i kunnskapsbasert praksis er å bruke relevant forskning på spørsmål som er pasient- og praksisnære. Når du står overfor et problem i praksis må du formulere et presist spørsmål for å kunne søke frem relevant forskning og finne svar på spørsmålet. Et presist spørsmål er et godt utgangspunkt for et vellykket litteratursøk.

Et presist spørsmål bør inneholde informasjon om hvem vi er interessert i, hvilke tiltak vi er interessert i og hvilke utfall som er av interesse.

Sirkel som viser hvor trinn 2 i kunnskapsbasert praksis foregår

(Større versjon)

PICO er et nyttig verktøy for å formulere presise spørsmål. Når du har et klart formulert spørsmål, bør du definere hvilken type kjernespørsmål det er ettersom ulike typer av kjernespørsmål besvares med ulike forskningsmetoder eller studiedesign.

 

(/kunnskapsbasert-praksis/sporsmalsformulering)