Når du har formulert et klart spørsmål utfra problemstillingen anbefaler vi at du definerer hvilket kjernespørsmål det hører inn under. Et kjernespørsmål hjelper deg å finne ut hvilken forskningsmetode som gir pålitelige svar på ditt spørsmål og hvor du finner denne forskningen. 

Spørsmål fra klinisk praksis kan kategoriseres i følgende seks kjernespørsmål:

KjernespørsmålKunnskap
Hvor mange har et helseproblem?Prevalens – forekomst
Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske?Årsak – etiologi
Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet?Diagnostikk
Hva kan gjøre for å forebygge eller behandle problemet?Effekt av tiltak
Hvordan går det med den som har problemet?Prognose - sykdomsforløp
Hvordan oppleves det?
Hva er det som gjør at det virker?
Erfaringer og holdninger

 

Ønsker du mer kunnskap om kjernespørsmål? Per Vandvik, Sykehuset Innlandet og Kunnskapssenteret, gir deg en oversikt over ulike typer kjernespørsmål i helsetjenesten og innsikt i hvorfor det er viktig å skille disse fra hverandre. Per underviser i KBP og arbeider med å utvikle nettbasert KBP undervisning (5:20 min): 


Test deg selv: Kjernespørsmål

(/kunnskapsbasert-praksis/sporsmalsformulering/kjernesporsmal)