I kunnskapsbasert praksis er det viktig å gjøre spørsmålet (problemstillingen) tydelig og presist. PICO og PICo er verktøy som hjelper deg med dette. Når du har formulert et presist spørsmål bør du bestemme hvilket kjernespørsmål du står overfor. Dette vil hjelpe deg når du skal søke etter forskning om ditt spørsmål. 

PICO gir struktur og klargjør spørsmålet for litteratursøk, utvelgelse og kritisk vurdering av litteraturen. PICO er en forkortelse for elementer som ofte vil være med i et spørsmål.

P:Population/problemHvilken populasjon eller hvilket problem dreier det seg om? 
I:InterventionHva er det med denne populasjonen eller dette problemet du er interessert i? Er det tiltak som er iverksatt (intervensjon) eller noe populasjonen blir utsatt for (eksponering)?
C:ComparisonØnsker du å sammenligne to typer tiltak? I så fall skal det andre tiltaket stå her (f.eks. dagens praksis).
O:OutcomeHvilke utfall eller endepunkter er du interessert i?

Ønsker du mer informasjon om verktøyet PICO? Birgitte Graverholt, Høgskulen på Vestlandet, forklarer PICO og bruker eksempler for å vise hvordan du kan ha nytte av PICO i praksis. Birgitte underviser i KBP og forsker på hvordan KBP fungerer ute i klinisk praksis (4:40 min).

Mens PICO er godt egnet for spørsmål som besvares med kvantitative forskningsdesign, er PICo med liten o mer egnet til spørsmål som besvares med kvalitative forskningsdesign, f.eks. spørsmål om opplevelser og erfaringer

P:Population/problemHvilken populasjon eller hvilket problem dreier det seg om? 
I:(Phenomenon of) InterestHvilken aktivitet, erfaring, opplevelse eller prosess dreier det seg om?
Co:ContextHvilken kontekst eller setting dreier det seg om?

Test deg selv: PICO

 
 
(/kunnskapsbasert-praksis/sporsmalsformulering/pico)