Brukererfaringer

Informasjon om kvantitative brukererfaringsundersøkelser og om hvordan du kan gjennomføre en egen lokal spørreskjemaundersøkelse. Gratis tilgang til validerte spørreskjemaer.

(https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/brukererfaringer)