Vurderer du å benytte kvalitative metoder i gjennomføring av brukererfaringsundersøkelser, men er usikker på hvor du skal begynne? Her kan du finne hjelp til å komme i gang!

Det finnes mange bøker om kvalitative metoder som kan anbefales, som for eksempel boken Holter og Kallebergs Kvalitative metoder i samfunnsforskning fra 1996.

Egne tidsskrifter, som Quality Research, er også etablert. 

I tillegg finnes det et stort antall publikasjoner om kvalitative metoder tilgjengelig på nett, og nedenfor har vi valgt ut noen av disse:

(/kvalitetsforbedring/brukererfaringer/kvalitativ-metode)