PasOpp-undersøkelser – nasjonale brukererfaringer

Folkehelseinstituttet gjennomfører nasjonale brukererfaringsundersøkelser (PasOpp-undersøkelser) på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Illustrasjonsfoto: Lege ved sykesengen, pasient - illustrasjonsfoto (Foto: Kai Myhre)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten kartlegger nasjonale brukererfaringer.Illustrasjonsfoto: Kai Myhre, Helsebiblioteket.no

Selve navnet «PasOpp» sto opprinnelig for PasientOpplevelser, men inkluderer i dag også undersøkelser innenfor pårørende og samarbeidspartnere.

Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsene ved instituttet. Brukerundersøkelsene har til nå vært rettet mot spesialisthelsetjenesten, men framover satses det også på prosjekter innenfor kommunehelsetjenesten.

Les mer om de nasjonale undersøkelsene, blant annet om:

  • hva er formålet med undersøkelsene?
  • hvordan foregår utvikling og testing av spørreskjema?
  • hvordan skjer datainnsamlingen?

Resultatrapporter

Faste undersøkelser har blitt gjennomført med tre års mellomrom, samt temaundersøkelser som har variert fra år til år. Resultatene fra de nasjonale undersøkelsene er publisert i rapporter, som du kan lese i sin helhet på Folkehelseinstituttets nettsider.

  • Hovedrapporten presenterer gjerne hovedresultater fra undersøkelsen, både på nasjonalt og regionalt nivå, og for hver enkelt institusjon.
  • Institusjonsrapporten presenterer institusjonsvise resultater for alle enkeltspørsmål. Spørreskjemaene som er benyttet i undersøkelsene finnes bakerst i rapportene.
  • For de fleste undersøkelsene er det også utarbeidet en metoderapport for hele undersøkelsen.

Artikkelen ble først publisert 27.10.2009. Oppdatert 16. februari 2018.

 

(/kvalitetsforbedring/brukererfaringer/nasjonale-brukererfaringsundersokelser-pasopp)