Sjekkliste: Planlegging av lokale, kvantitative brukerundersøkelser

Sjekklista kan brukes i planleggingen av lokale, kvantitative brukerundersøkelser i helse- og omsorgstjenesten som gjennomføres med kvalitetssikringsformål, ikke forskningsformål.

Vi presiserer at det ikke er meningen å tilby en fullstendig sjekkliste for alle mulige undersøkelsesopplegg i lokale undersøkelser, til det vil lokale preferanser og forhold variere for mye. På noen punkter gir vi imidlertid råd og anbefalinger, og disse er basert på erfaringer fra en rekke nasjonale og lokale brukererfaringsundersøkelser som Kunnskapssenteret har gjennomført, samt på metodeforskning som anses relevant på tvers av pasientpopulasjoner.  

Fire hovedbolker 

Sjekklista er oppdelt i fire hovedbolker og inneholder en rekke underpunkter som det er viktig for prosjektleder å gjennomgå og avklare i planleggingen av undersøkelsen:

  1. Formål, organisering og formalia
  2. Utvalg
  3. Spørreskjema
  4. Gjennomføring av undersøkelsen

Gå til sjekkliste for planlegging av lokale, kvantitative brukerundersøkelser

Les mer:

Detaljert oppskrift på gjennomføring av undersøkelser finner du for eksempel hos den danske enheten for brukerundersøkelser eller hos CAHPS i USA.

(/kvalitetsforbedring/brukererfaringer/sjekkliste-planlegging-av-lokale-kvantitative-brukerundersokelser)