Validerte spørreskjema

Det kan være krevende å utvikle gode spørreskjemaer for brukerundersøkelser. Du kan få god hjelp ved å benytte deg av våre ferdige spørreskjemaer.

Dersom du planlegger egne lokale brukerundersøkelser, kan det av flere grunner være fornuftig å vurdere å bruke ferdig utviklede og dokumenterte spørreskjemaer i stedet for å utvikle et eget skjema. Vår erfaring er at det er svært ressurskrevende å utvikle gode spørreskjemaer for brukerundersøkelser, og det krever spesifikk kompetanse som ikke finnes ved alle helseinstitusjoner.

Kunnskapssenteret har utviklet mange spørreskjemaer for å måle brukeres erfaringer med helsetjenesten i ulike typer institusjoner. Disse spørreskjemaene har dokumentert kvalitet (valide og reliable).

Alle våre spørreskjemaer er tilgjengelige som PDF-filer, og kan fritt benyttes eller tilpasses lokale formål.

Validerte spørreskjema fra Kunnskapssenteret:

Se også:

Artikkelen ble først publisert 27.10.2009. Oppdatert 2.3.2015.

(/kvalitetsforbedring/brukererfaringer/validerte-sporreskjema)