Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis kan i seg selv ses på som et kvalitetsforbedringsverktøy. Ved hjelp av kunnskapsbaserte metoder og verktøy kan grunnlaget for annet kvalitetsforbedringsarbeid bedres.

Ved å identifisere viktige spørsmål blant brukere av helsetjenesten og blant helsepersonell kommer det fram behov for forskningsbasert kunnskap. Ved hjelp av metoder for systematisk innhenting og bruk av forskningsbasert kunnskap kan vi bidra til at det i kvalitetsforbedringsarbeidet tas velinformerte beslutninger.

Kunnskapsbasertpraksis.no

På kunnskapsbasertpraksis.no kan du lære å stille spørsmål, lete etter forskning, kritisk vurdere artikler og om overføring av forskningsfunn til praksis. Nettsidene inneholder tekst, videoer, oppgaver og referanser til videre lesing. I ulike moduler beskriver kurset hva kunnskapsbasert praksis er og tar deg gjennom de ulike trinnene.

Gå til kunnskapssbasertpraksis.no
(https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/kunnskapsbasert-praksis)