Kvalitetsforbedring skal ikke bare være ledernes og kvalitetsrådgivernes ansvar, men noe alle har ansvar for å bidra til.

I artikkelen What is «quality improvement» and how can it transform healthcare?  argumenterer Batalden og Davidoff for at vi vil ikke kunne dra nytte av helsetjenestens fulle potensial med mindre det å forbedre praksis blir en vesentlig del av alles arbeid, hver dag og i alle deler av systemet. På denne måten vil forbedringsarbeid og kvalitetsforbedring innebære en grunnleggende endring av hvordan vi arbeider i helsetjenesten.

Denne tankegangen finner man igjen flere steder. Verdens helseorganisasjon har lagt dette til grunn i sin veileder for å bygge kvalitetsstrategier.

Vi finner tankegangen om et felles ansvar igjen i mikrosytemperspektiv. Dette perspektivet er lagt til grunn flere steder i helsetjenesten. I Jönkjöping len i Sverige sier man: Alle har to jobber; de skal gjøre arbeidet sitt og de skal forbedre det! En annen versjon av dette slagordet er at vi har en jobb, og det å forbedre tjenestene er en del av det.

Referanser:

 

(/kvalitetsforbedring/om-kvalitetsforbedring/et-felles-ansvar)