Hvordan skape forbedring?

Det er viktig å jobbe systematisk for å bedre kvaliteten på tjenestene. Det er utviklet en rekke metoder, verktøy og systematiske fremgangsmåter som er nyttig for arbeidet med kvalitetsforbedring. men det finnes ingen enkle løsninger.

Det finnes ingen universalformel for hvordan man skal gå frem for å få bedre tjenester med forbedringer som vedvarer over tid. Dette er fordi forbedringsarbeidet gjennomføres i komplekse systemer, dvs organisasjoner med ulike strukturer, mennesker, oppgaver, prosesser og kontekst som endrer seg over tid.(1) (3)

Llikevel er det noen fremgangsmåter som viser seg å være nyttige. Under Metoder og verktøy samler vi et utvalg av de metodene og verktøyene som blir brukt i helsetjenesten. Vi har lagt følgende definisjon til grunn for hvordan vi presenterer metoder og verktøy på disse nettsidene.

  • Metode - helhetlig tilnærming som kan inneholde et eller flere verktøy
  • Verktøy - et hjelpemiddel/teknikk som kan være støtte for å utføre en oppgave

En av de mest kjente metodene for kvalitetsforbedring er utviklet av William Edwards Deming (1900- 1993). Metoden er blant annet kalt Demings sirkel og PDSA-sirkelen, og består av fire trinn: Plan, do, study, act. I Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring (2005-2015) beskrives de fire trinnene som: Planlegge, utføre, kontrollere og korrigere.

Siden 1996 har sirkelen ofte blitt presentert sammen med tre grunnleggende spørsmålene (2):

  • Hva ønsker vi å oppnå?
  • Når er en endring en forbedring?, og
  • Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring?
metoder for forbedring

I Norge begynner etter hvert Modell for kvalitetsforbedring å bli kjent (3). Dette er en modell som er videreutviklet fra Demings sirkel, og de ulike trinnene i modellen er ytterligere presisert.

Referanser

  1. Powell A.E., Rushmer R.K., Davies H.T.O., A systematic narrative review of quality improvement models in health care, The Universities of Dundee and St Andrews, 2008
  2. Langley, Nolan, Nolan, Norman, Provost: The Improvement Guide, New York; Jossey Bass, 1996.
  3. Seksjon for kvalitetsutvikling – GRUK, Modell for kvalitetsforbedring, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2007
(/kvalitetsforbedring/om-kvalitetsforbedring/hvordan-skape-forbedring)