Oppsummert forskning om kvalitetsforbedring

Viser 1 - 2 av totalt 2
 • En systematisk narrativ oversikt over modeller for kvalitetsforbedring i helsetjenesten

  [A systematic narrative review of quality improvement models in health care]

  The Universities of Dundee and St Andrews. 2009

  Rapporten er en systematisk gjennomgang av ulike kvalitetsforbedringsstrategier med tanke på hvilke styrker og svakheter ulike strategier har for å bidra til kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Det er vanskelig å sammenlikne strategier på tvers av systemer og denne rapporten har derfor foretatt en særskilt vurdering av strategiene i forhold til NHS Scotland, som er et offentlig finansiert helsevesen for en befolkning på om lag 5 millioner. Hovedvekten av rapporten er på kvalitetsforbedringsstrategier på organisasjonsnivå.

  Detaljer
 • Pseudoinnovasjon innen kvalitetsforbedring?

  [Pseudoinnovation: the development and spread of healthcare quality improvement methodologies]

  2009

  I denne artikkelen fra 2009 skriver Kieran Walshe om behovet for en mer kritisk og mer vitenskapelig tilnærming til utvikling, evaluering og disseminering av kvalitetsforbedringsmetoder der en kombinasjon av teoretiske, empiriske og eksperimentell evidens styrer planleggingen og utbredelsen. Walshe mener at kravet til evidens bør være like høyt for kvalitetsforbedringstiltak som for andre nyutviklinger innen helse. Referanse: Int J Qual Healthcare 2009;21: 153-159

  Detaljer
(/kvalitetsforbedring/om-kvalitetsforbedring/oppsummert-forskning)