Aldring og legemidler: STOPP-kriteriene

(/legemidler/Pasientgrupper-og-individualisering/aldring-og-legemidler-stopp-kriteriene?lenkedetaljer=vis)