Aldring og legemidler: START- og STOPP-kriteriene

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/Pasientgrupper-og-individualisering/aldring-og-legemidler-stopp-verktoyet?lenkedetaljer=vis)