Amming og legemidler, Norsk legemiddelhåndbok

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/Pasientgrupper-og-individualisering/amming-og-legemidler-norsk-legemiddelhandbok?lenkedetaljer=vis)