Farmakokinetikk og doseringsprinspper

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/Pasientgrupper-og-individualisering/farmakoinetikk-og-doseringsprinspper?lenkedetaljer=vis)