Bivirkningsrapportering av legemidler hos barn

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/Pasientgrupper-og-individualisering/legemidler-og-barn?lenkedetaljer=vis)