Legemidler som påvirkes av cytokrom P450 (CYP)-enzymer

(/legemidler/Pasientgrupper-og-individualisering/legemidler-som-pavirkes-av-cytokrom-p450-cyp-enzymer?lenkedetaljer=vis)