Aldring og legemidler: NorGeP-kriteriene (scroll ned til tabell 3)

(/legemidler/Pasientgrupper-og-individualisering/norgep-kriteriene)