Aldring og legemidler: NorGeP-kriteriene

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/Pasientgrupper-og-individualisering/norgep-kriteriene?lenkedetaljer=vis)