Barnehage, skole og skolefritidsordning - rutiner for legemiddelhåndtering

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/Pasientgrupper-og-individualisering/rutiner-for-legemiddelhandtering-i-barnehage-skole-og-skolefritidsordning?lenkedetaljer=vis)