Aldring og legemidler: STOPPFrail versjon 2 - avmedisinering av skrøpelige eldre med begrenset forventet levetid

(/legemidler/Pasientgrupper-og-individualisering/stoppfrail?lenkedetaljer=vis)