Aldring og legemidler: STOPPFrail

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/Pasientgrupper-og-individualisering/stoppfrail?lenkedetaljer=vis)