Viser 1 - 20 av totalt 99
 • Nytt fra Helsebiblioteket: McMaster PLUS oppdateres!

   - Fra mars 2019 har McMaster PLUS og nyhetstjenesten fra McMaster fått nytt navn, ACCESSSS. Grensesnittet er også oppdatert. Innholdet er det samme, men «innpakningen» er ny. I tillegg er den nye definisjonen av kunnskapspyramiden (5S-modellen) tatt inn i designet. Helsebiblioteket har nå valgt å kalle tjenesten for Pyramidesøket. Les mer om tjenesten i denne artikkelen.

 • Legemiddelbehandling av epilepsi – individuell tilpasning

   - Legemidler er en vesentlig del av behandlingen ved epilepsi, og behandlingen kan være livslang. Variasjoner i anfallstype, legemiddelomsetning i kroppen, interaksjoner og andre faktorer gjør at behandlingen må tilpasses individuelt. Bivirkninger kan være en utfordring. Nye legemidler og gode analysemetoder har gjort det enklere å finne persontilpassede og balanserte kombinasjoner av legemidler. I denne artikkelen finner du lenker til informasjon om tilpasning av legemiddelbehandling ved epilepsi.

 • Risiko for misbruk av opioider etter operasjon

   - Tidsskrift for Den norske legeforening hadde i 2018 en artikkel om risiko for misbruk av opioider etter kirurgi. Artikkelen omhandlet en stor amerikansk studie som konkluderte med at 0,6 prosent av alle opererte pasienter som har fått opioider,  utvikler et misbruk.

 • Legemiddelmangel – informasjonskilder

   - Mangel på legemidler er et økende problem, og dette kan innebære alvorlige konsekvenser for pasienter som er avhengige av legemidlene. Legemiddelmangel på insulin og antibiotika er et av krisescenarioene for 2019 som er beskrevet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vi vil her presentere noen informasjonskilder som viser leveringssituasjonen for legemidler til enhver tid.

 • Nye EU-krav fra og med 9. februar 2019 skal hindre falske legemidler

   - Legemiddelverifikasjon – sikring av at legemidler er det de utgir seg for, er svært viktig sett i lys av at forfalskninger ser ut til å øke i omfang. Nye lover innføres nå for å styrke legemiddelsikkerheten. Dette innebærer nye rutiner for apotekene og legemiddelprodusentene, se lenker til mer informasjon i denne artikkelen.

 • Kampen mot antibiotikaresistens – enzymhemming kan være en mulig strategi

   - Nye publikasjoner fra norske og internasjonale forskningsmiljøer peker på hemming av bakterieenzymer som et lovende virkemiddel mot antibiotikaresistens. De forteller om gode resultater så langt.

 • NeoFax er fritt tilgjengelig via Helsebibliotekets oppslagsverk IBM Micromedex

   - NeoFax er en håndbok med legemiddeldoser til nyfødte. Håndboken er i daglig bruk ved mange norske nyfødtavdelinger. Den finnes i elektronisk versjon i Helsebibliotekets oppslagsverk IBM Micromedex. Her er Neofax tilgjengelig både som nettside og som mobilapp.

 • Influensa – noen sentrale informasjonskilder

   - Årets influensatopp ventes i løpet av de neste ukene. I denne artikkelen finner du lenker til informasjon om forebygging og behandling av influensainfeksjon.

 • Kunnskapsbasert praksis – nordisk workshop i mai 2019

   - Hvordan bruke forskning i praksis? Det kan du lære mer om på workshopen «Kunnskapsbasert praksis», som holdes 20.-24. mai 2019. Det vil bli fordypning i emner som formulering av gode spørsmål, litteratursøk, kritisk vurdering og bruk av forskningsresultater i beslutninger i helsetjenesten.

 • Forgiftninger – nyhetsbrev fra Helsebiblioteket.no

   - Les Nyhetsbrev 2/2018 fra Giftinformasjonens emneside "Forgiftninger" i Helsebiblioteket.

 • Bruk utenfor godkjent preparatomtale («off-label»)

   - Begrepet «off-label» benyttes når et legemiddel forskrives til bruk utenfor godkjent indikasjon, dvs. en indikasjon som ikke er nevnt i det myndighetsgodkjente dokumentet for preparatet. Off-label-forskrivning innebærer et spesielt ansvar. I Helsebiblioteket finner du informasjonskilder som kan komme godt med ved "off-label"-bruk av legemidler.

 • Nettsiden «Behind the Headlines» faktasjekker helsenyheter i mediene

   - Helsenyheter preger det daglige nyhetsbildet. Men kan vi stole på at de bygger på et godt nok kunnskapsgrunnlag? Hva sier forskningen om de påstandene som presenteres? Det er svar å finne på nettstedet "Behind the headlines".

 • Helsebiblioteket hjelper deg å finne den gode forskningen

   - nrk.no publiserte nylig en artikkel om god og mindre god forskning på det medisinske området. Den viser hvor vanskelig det kan være å finne de pålitelige forskningsresultatene. I Helsebiblioteket har du fri tilgang til en rekke internasjonale og kvalitetsvurderte oppslagsverk.

 • Illustrasjonsfoto

  Kutt i tidsskriftstilbudet på Helsebiblioteket.no

   - Som del av budsjettprosessen ved Folkehelseinstituttet er Helsebiblioteket.no pålagt kutt for 2018. Dette medfører at tidsskriftpakken Taylor and Francis Medical Collection ikke lenger blir finansiert over Helsebibliotekets budsjett.

 • Cochrane Complementary Medicine – kunnskapsbasert om alternativ medisin

   - Cochrane Complementary Medicine er en nettside med systematiske kunnskapsoversikter om emner som akupunktur, kiropraktikk, naturmedisin og homeopati.

 • Institute for Safe Medication Practices (ISMP) – nettside om legemiddelsikkerhet

   - ISMP.org er et nettsted for trygg legemiddelbruk og forebygging av medisineringsfeil. Det lages av og for farmasøyter, sykepleiere og leger.

 • Tilpasning og oppfølging av legemiddelbehandling hos eldre

   -  I Helsebiblioteket finnes hjelpemidler for å oppnå et godt behandlingsresultat med færrest mulig bivirkninger for den eldre pasienten.

 • Lippincott-tidsskrifter om infeksjonssykdommer tilgjengelige igjen i Helsebiblioteket

   - Da oljeprisen og kronekursen falt, måtte Helsebiblioteket kutte i tidsskrifttilbudet for å spare penger. Det førte til at mange av våre beste tidsskrifter forsvant.

 • Forbereder du undervisning om legemidler? Finn illustrasjoner på Helsebiblioteket.no

   - Helsebibliotekets oppslagsverk inneholder illustrasjoner om legemidlers struktur og virkemåte. I denne artikkelen finner du lenker til noen aktuelle kilder.

 • skrubbsårCOLOURBOX25844539

  Genterapi for blødersykdom (NEJM)

   - New England Journal of Medicine publiserte i desember 2017 en artikkel om genterapi for hemofili B som har fått mye oppmerksomhet. En enkelt infusjon ser ut til å kunne forebygge blødningstendens og redusere behovet for forebyggende behandling.

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/aktuelt)