Viser 1 - 20 av totalt 110
 • Injeksjon, sprøyte, vaksine

  COVID-19-vaksiner - hold deg oppdatert

   - En rekke COVID-19-vaksineprosjekter pågår i ulike land, og resultater fra innledende studier publiseres i medisinske fagtidsskrifter. Vi presenterer her noen sentrale nettsteder der du kan følge utviklingen og finne informasjon om de ulike vaksinekandidatene.

 • Vaksine ungdom HO 8 615

  COVID-19-vaksine viser lovende resultater i nypublisert studie

   - COVID-19-vaksinen mRNA-1273 er klar for bred utprøving etter lovende resultater i innledende studier. Vaksinen induserte produksjon av effektive antistoffer i forsøkspersonene, og antistoffene ble dannet i mengder tilsvarende nivåene i pasienter som har blitt friske av COVID-19. Dette er den første av de ca. 120 vaksinekandidatene mot SARS-CoV-2-viruset som skal utprøves i stor skala.

 • legePCoppslagsverkMostphotos22937263

  Remdesivir ved COVID-19 – informasjonskilder

   - Legemiddelverket melder at det antivirale midlet remdesivir nå får en betinget godkjenning i Europa til bruk ved COVID-19-infeksjon. Remdesivir ser ut til å kunne forkorte sykdomsforløpet hos pasienter med lungebetennelse som har behov for ekstra oksygen. Det er så langt ikke påvist effekt hos pasienter med mild til moderat sykdom eller hos pasienter som får respiratorbehandling. Vi gir her en oversikt over sentrale informasjonskilder om remdesivir.

 • Medisinpakninger i medisinkarusell, apotekmiljø

  Legemiddelbehandling ved Covid-19 – informasjonskilder

   - Kunnskapen om legemiddelbehandling ved covid-19-infeksjon er økende. I denne artikkelen finner du en oversikt over sentrale norske og internasjonale nettsteder med aktuell informasjon.

 • Helsebiblioteket har lagt ut emnesider om COVID-19

   - COVID-19-emnesidene inneholder veiledere, oppslagsverk og tidsskrifter, prosedyrer, e-læring, pasientinformasjon, primær- og oppsummert forskning, lovverk, artikler, statistikk og epidemiologi.

 • Lege på legekontor, legekonsultasjon

  COVID-19: Forskningskart på FHIs nettside

   - Forskningskartet består av et hovedkart og flere underavdelinger, og har lenker til oppdatert legemiddelinformasjon.

 • tabletterMostphotos30336892

  COVID-19 - finnes det legemidler som kan hjelpe?

   - Etter som kunnskapen om koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen COVID-19 blir større, øker også mulighetene for å finne legemidler. Flere angrepsvinkler kan tenkes. Kliniske utprøvninger av legemidler pågår.

 • Søketjenesten

  COVID-19: Kunnskapsbasert informasjon om diagnostikk og behandling

   - Oversikt over sentrale informasjonskilder med daglige oppdateringer om koronavirus (SARS CoV-2) og COVID-19.

 • Legemiddelinformasjon: Slik laster du ned IBM Micromedex-mobilappene

   - Oppslagsverket IBM Micromedex er fritt tilgjengelig for norske brukere gjennom Helsebiblioteket.no. Tilgangen omfatter fem mobilapper med legemiddelinformasjon for den praktiske hverdagen.

 • Logo Helsebiblioteket.no - kombinasjon bøker og full logo (Open Graph)

  Fornyet gratis tilgang til BMJ Best Practice, UpToDate og Micromedex

   - Sykepleiere, leger og annet helsepersonell får også i de neste tre årene fri tilgang til verdens mest brukte medisinske oppslagsverk. Helsebiblioteket i Folkehelseinstituttet har nettopp signert kontraktene.

 • Generiske legemidler og bioekvivalens

   - Generiske legemidler (generika) er legemidler som inneholder samme virkestoff som originalpreparatet, men som lages og markedsføres av en annen produsent etter at patenttiden er utløpt. Virkestoffet er det samme, men fremstillingsmetoden og hjelpestoffene kan være forskjellig. For at et generisk legemiddel skal bli godkjent, må produsenten vise at virkestoffet har tilsvarende effekt som originalpreparatet. Dette kalles bioekvivalens.

 • NORNESK – nytt nettverk for systematiske kunnskapsoppsummeringer

   - Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (NORNESK) er et nyetablert samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, norske universitet og høyskoler og andre aktører. Målet er å øke bruken av kunnskapsoppsummeringer for å sikre at tjenester, utdanning og forskning bygger på pålitelig forskningsbasert kunnskap.

 • Influensavaksine 2019/2020

   - Sammensetningen av influensavaksine varierer fra år til år, og bestemmes av Verdens helseorganisasjon (WHO) på grunnlag av anbefalinger fra en rekke nasjonale influensasentre som overvåker influensaaktiviteten i sin del av verden. Årets influensavaksine beskytter mot fire typer virus.

 • Farmakogenetikk – noen informasjonskilder

   - Farmakogenetikk er læren om hvordan genetiske faktorer påvirker omsetningen av legemidler i kroppen. Genene påvirker opptak, distribusjon, effekt på virkestedet og nedbrytning. Farmakogenetikken bidrar til å forklare individuelle variasjoner i virkningen av legemidler.

 • Kontrollpunkthemmere (immune checkpoint inhibitors) setter immunsystemet i stand til å angripe kreftceller

   - Kreftsykdommer som melanom og lungekreft, som det hittil ikke har vært god behandling for, kan nå behandles med kontrollpunkthemmere, også kalt sjekkpunkthemmere. Du finner informasjon disse legemidlene i Helsebiblioteket.no.

 • Behandling av forgiftninger – emneside og nyhetsbrev fra Helsebiblioteket.no

   - Helsebiblioteket har en egen emneside om forgiftninger med informasjon om forgiftningsårsaker og behandling. Redaksjonen utgir også et nyhetsbrev. Bak både emneside og nyhetsbrev står Giftinformasjonen i Folkehelseinstituttet.

 • Legemidler på utenlandsreise

   - Egne anbefalinger og regler gjelder for legemidler på utenlandsreise. I denne artikkelen finner du en samling av informasjonskilder om medisinske råd og lovbestemmelser.

 • Reisemedisin – nytt kapittel i Norsk legemiddelhåndbok

   - Mange spørsmål om legemidler melder seg i forbindelse med reiser, både medisinske og juridiske. Legemiddelhåndboka inneholder informasjon og gode råd.

 • Informasjon om hiv-legemidler

   - HIV-infeksjon behandles med ulike kombinasjoner av legemidler. Behandlingen er livslang, og behandlingsavbrudd må unngås. Det er derfor viktig å individualisere behandlingen, slik at den er praktisk å gjennomføre i hverdagen, bivirkninger kan reduseres og interaksjoner unngås. Vi presenterer her noen informasjonskilder som kan være til hjelp.

 • Quick takes (NEJM) – nye forskningsartikler i visuelt format på 3 minutter

   - Quick takes er en samling korte videofilmer fra tidsskriftet New England Journal of Medicine (NEJM). Ved hjelp av oversiktlige og korte animasjoner presenteres nøkkelfunn fra forskningen og mulige konsekvenser av disse funnene.

(/legemidler/aktuelt)