Appen for legemiddelutregning er utvidet og forbedret

Helsebiblioteket.no og Statens legemiddelverk har lansert en ny versjon av appen «Legemiddelutregning». Den nye utgaven omfatter også fortynninger og utregninger der dosen er oppgitt per minutt eller time.

Legemiddelutregningsappen - appikon
Ny versjon av Legemiddelutregningsappen er lansert.Helsebiblioteket/Statens legemiddelverk

Legemiddelregning er en viktig del av det daglige arbeidet i sykehus og sykehjem. Det handler om å regne om legemiddeldoser, som i pasientens journal oftest er angitt i milligram eller mikrogram, til tilsvarende mengde av tabletter, mikstur eller injeksjonsvæske av bestemt styrke.

Ofte dreier det seg om sterktvirkende stoffer, og regnefeil kan få store konsekvenser. Appen er ment å gi støtte og trygghet i en travel hverdag med mange presserende arbeidsoppgaver og hyppige avbrytelser.

Om appen

Appen «Legemiddelutregning» er et praktisk verktøy og hjelpemiddel for helsepersonell. Den tar utgangspunkt i aktuell legemiddelform (tabletter/kapsler, injeksjon, infusjon o.l.) og veileder brukeren trinnvis i utregningsprosessen.

Helsepersonell må alltid selv vurdere om svaret er rimelig. Legemiddelutregninger må alltid dobbeltkontrolleres. Appen er et hjelpemiddel og endrer ikke helsepersonells ansvar knyttet til eventuell feilmedisinering.

Appen er utviklet av Helsebiblioteket i samarbeid med Legemiddelverket og utviklerfirmaet Shortcut.

Utvidet versjon – hva er nytt?

Siden lanseringen av den første versjonen i juni 2013 er det kommet ønsker om videreutvikling av appen. Disse har særlig vært knyttet til infusjon og fortynning. Det er derfor lagt til tre nye valg, et om infusjonshastighet og to om fortynning. Du kan nå regne ut

  • infusjonshastighet når dosen er angitt i mengde per minutt eller time
  • hvilket volum som må tilsettes for å oppnå ønsket styrke
  • hva styrken blir etter tilsetning av et visst volum

Det er også gjort en rekke små justeringer og forbedringer i den gamle versjonen.

Godt mottatt av helsepersonell

Helsepersonell som har testet appen «Legemiddelutregning», gir positive tilbakemeldinger:

  • De ønsker appen velkommen som et godt hjelpemiddel og en ekstra sikkerhet. Men de understreker at appen ikke kan erstatte legemiddelregningen. Du må forstå hva du regner ut. Uten dette kan du heller ikke bruke appen.
  • De presiserer at dette ikke rokker ved kravet om at alle sykepleiere skal kunne legemiddelregning, og at to sykepleiere fremdeles skal regne ut hver gang. Men denne appen kan hjelpe på sikkerheten, som en ekstra kontroll.
  • Det at du må forstå legemiddelregning for å bruke appen, representerer en ekstra sikkerhet ved bruken av den.
  • Målgruppen er først og fremst helsepersonell som ikke gjør legemiddelregning så ofte, og som derfor ikke er så trenet. Appen kan også være til nytte for leger og sykepleiere som jobber på avdelinger med mange legemidler, som intensiv, barneposter, infeksjonsposter og medisinske avdelinger.

Last ned appen:

 

(/legemidler/aktuelt/appen-for-legemiddelutregning-er-utvidet-og-forbedret)