Barn og legemidler – fordeler og ulemper ved ulike orale formuleringer

Når barn skal behandles med legemidler, er det i blant nødvendig å gjøre tilpasninger ut fra dosering, smak, barnets alder og andre hensyn. En nylig publisert oversikt kan være til hjelp.

medisinflaske-og-maleskje

I en nylig publisert artikkel, Safe and effective pharmacotherapy in infants and preschool children: importance of formulation aspects (mars 2016), oppsummeres fordeler og ulemper ved forskjellige orale legemiddelformer. Artikkelen tar for seg en rekke faste og flytende formuleringer og hvilke av dem som passer for ulike aldersgrupper.

Artikkelen er publisert i BMJ-tidsskriftet Archives of Disease in Childhood. Dette er et av tidsskriftene du har gratis tilgang til gjennom Helsebiblioteket.no.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om legemiddelsikkerhet og barn.

(/legemidler/aktuelt/barn-og-legemidler-oversikt-over-fordeler-og-ulemper-ved-ulike-orale-formuleringer)