Cochrane Clinical Answers gir deg kunnskapsbaserte svar på kliniske spørsmål

Cochrane Clinical Answers (CCAs) er et oppslagsverk som gir svar på problemstillinger i klinisk praksis. Svarene baserer seg på systematiske oversikter fra Cochrane Collaboration, men er kortere og mer oppsummert.

Ved hjelp av Cochrane Clinical Answers (CCAs) er kunnskapen i disse omfattende og grundige oversiktene gjort lett tilgjengelig, slik at den kan komme til nytte i den travle kliniske hverdagen.

Tjenesten er fritt tilgjengelig gjennom Helsebiblioteket.no, og du finner den under Oppslagsverk.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om helsebiblioteket og informasjonskilder.

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/aktuelt/cochrane-clinical-answers-gir-deg-kunnskapsbaserte-svar-pa-kliniske-sporsmal)