COVID-19: Forskningskart på FHIs nettside

Forskningskartet består av et hovedkart og flere underavdelinger, og har lenker til oppdatert legemiddelinformasjon.

Folkehelseinstituttet har publisert Et levende kart over covid-19-forskning. Kartet oppdateres fortløpende etter som nye forskningsresultater kommer til.

Kartet er en «oversikt over vitenskapelige publikasjoner med detaljerte undergrupper for å vise enkel vei til relevante publikasjoner på spesifikke emner. Samtidig gjør kartet det synlig hvor forskning mangler, noe som kan stimulere til nye, viktige studier».

Blant undergruppene finnes også legemiddelbehandling, se Behandlingstiltak for infiserte pasienter.

(/legemidler/aktuelt/covid-19-forskningskart-pa-fhis-nettside)