Covid-19-infeksjon hos barn - informasjonskilder

Covid-19-behandling hos barn innebærer spesielle utfordringer. Etter som erfaringen på feltet øker, øker også kunnskapen. Vi presenterer her en oversikt over lenker til noen sentrale informasjonskilder.

Barnehage, barn leker

Noen norske informasjonskilder er:

Se også Helsebibliotekets oppslagsverk UpToDate -

(Det er en egen ordning for tilgang til dette oppslagsverket, se artikkelen Tilgang til UpToDate fra 1. mai 2020.)  

(/legemidler/aktuelt/covid-19-infeksjon-hos-barn-informasjonskilder)