COVID-19: Kunnskapsbasert informasjon om diagnostikk og behandling

Oversikt over sentrale informasjonskilder med daglige oppdateringer om koronavirus (SARS CoV-2) og COVID-19.

Informasjon fra norske helsemyndigheter

Helse- og omsorgsdepartementet: Koronavirus (Covid-19) - regjeringens temaside med tiltak, smittevernråd ved reise, informasjon fra NAV, redegjørelse fra helseministeren med mer.

Folkehelseinstituttet: Koronavirus - temaside

Helsedirektoratet:

Legemiddelverket:

Andre norske informasjonskilder

RELIS - produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell: Koronavirus (SARS CoV-2) - bakgrunn og informasjonskilder    

Tidsskriftet, Den norske legeforening:

Sykepleien, fagitdsskrift for sykepleiere: Artikler om koronavirus.

Helsebibliotekets kilder

Illustrasjoner, brosjyrer og videoer om koronaviruset på ulike språk

I samarbeid med Norsk Anestesiologisk Forening: Anbefalinger for respiratorbehandling, non-invasiv ventilasjon og annen intensiv støttebehandling ved Covid-19

British Medical Journal (BMJ): Coronavirus (covid-19): Latest news and resources   

New England Journal of Medicine: Coronavirus (Covid-19) - samling av artikler, oppdateringer og kommentarer

JAMA:.

Annals of Internal Medicine: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Oppslagsverket BMJ Best Practice har en egen seksjon om COVID-19 med oversiktlig informasjon om  epidemiologi , etiologi/årsak anamnese og undersøkelser behandling komplikasjoner med mer. 

UpToDate, et av verdens største kliniske oppslagsverk, oppdaterer også sin informasjon om infeksjon forårsaket av koronavirus nærmest daglig. De har egen seksjon: Coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Cochrane Library er den fremste kilden til oppsummert forskning. De lager systematiske oversikter og har en nyttig spørsmål og svar-tjeneste. I og med utbruddet og epidemien med koronaviruset har Cochrane Library utarbeidet en spesialkolleksjon for ulike medisinske tiltak som kan være aktuelle i behandlingen av alvorlig syke pasienter:   Coronavirus (COVID-19): evidence relevant to critical care

Oppslagsverket IBM Micromedex: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Overview - Drug Consults

Andre kilder

European Society of Intensive Care Medicine (ESICM): Coronavirus - Public Health Emergency inkludert rapport med erfaringer og råd fra Italia.

FDA - US Food and Drug Administration: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

WHO - World Health Organisation:

ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control: COVID-19

CDC - Center for Disease Control (USA) - Coronavirus (COVID-19)

Centre for Evidence-Based Medicine: Oxford COVID-19 Evidence Service

National Library of Medicine

National Institutes of Health - Coronavirus (COVID-19)

EPPI Centre (samarbeid mellom en rekke organisasjoner og institusjoner, blant dem Cochrane og Campbell): COVID-19: a living systematic map of the evidence

Systematiske oversikter om COVID-19 i PubMed

(Denne artikkelen er ajourført 1.4.2020.)

(/legemidler/aktuelt/covid-19-informasjonskilder)