Covid-19-vaksine – hør foredrag fra Vaksinedagen og Smitteverndagene 2020

Covid-19-pandemien og covid-19-vaksiner var hovedtema på årets Vaksinedag og Smitteverndager. Emnet ble belyst fra ulike vinkler: nasjonale planer, vaksineutvikling, aktuelle vaksinetyper pr oktober 2020, godkjenningsprosess og sikkerhetsrutiner. Disse nyttige foredragene er nå tilgjengelige digitalt på Folkehelseinstituttets nettsider.

Vaksinering sprøyte i skulder

Titler og lenker til foredragene finner du på FHI-siden Webinar: Felles Vaksinedag og Smitteverndager 2020.

(/legemidler/aktuelt/covid-19-vaksine-hor-foredrag-fra-vaksinedagen-og-smitteverndagene-2020)