Farmakogenetikk – noen informasjonskilder

Farmakogenetikk er læren om hvordan genetiske faktorer påvirker omsetningen av legemidler i kroppen. Genene påvirker opptak, distribusjon, effekt på virkestedet og nedbrytning. Farmakogenetikken bidrar til å forklare individuelle variasjoner i virkningen av legemidler.

Bilde av lupe.

Informasjonskilder om farmakogenetikk:

Se også siden Pasientgrupper og individualisering i Helsebiblioteket.no/Legemidler. 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om individualisering, informasjonskilder og legemiddelbehandling.

(/legemidler/aktuelt/farmakogenetikk-noen-informasjonskilder)