FAS UT og STOPPFrail – to informasjonskilder ved legemiddelnedtrapping

FAS UT og STOPPFrail er gode hjelpemidler ved vurdering og optimalisering av legemiddelbehandling.

Foto: Helsebiblioteket, Håkon Harriss

Spesielt for eldre pasienter er det nødvendig å gjennomføre legemiddelgjennomganger med jevne mellomrom, siden de ofte står på mange legemidler og dessuten er ekstra sårbare for bivirkninger. Utfasing eller justering av et legemiddel kan bedre livskvaliteten.

FAS UT er en svensk håndbok med informasjon om mer enn 200 legemidler. Boken inneholder vitenskapelig grunnlag og kliniske erfaringer ved seponering. Den er skrevet av Claes Lundgren i samarbeid med legemiddelkomitéer i hele Sverige. Håndboken finnes også i digital utgave.

STOPPFrail (Screening Tool of Older Persons Prescriptions in Frail adults with limited life expectancy) er et forskrivningsverktøy til hjelp ved avmedisinering hos spesielt sårbare eldre med begrenset forventet levetid. Det er en liste over uhensiktsmessige legemidler hos pasienter som oppfyller definerte kriterier, og de 27 punktene er samlet i en oversiktlig tabell. STOPPFRail er utviklet i Irland og oversatt til norsk.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om eldre, informasjonskilder, kunnskapsbasert praksis, legemiddelbehandling og legemiddelgjennomgang.

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/aktuelt/fas-ut-og-stoppfrail-to-informasjonskilder-ved-legemiddelnedtrapping)