Forgiftninger – nyhetsbrev fra Helsebiblioteket.no

Les Nyhetsbrev 2/2018 fra Giftinformasjonens emneside "Forgiftninger" i Helsebiblioteket.

Emnebibliotek Forgiftninger i Helsebiblioteket.no har utgitt nyhetsbrev 2/2018 med nye behandlingsanbefalinger fra Giftinformasjonen, informasjon om antidotlisten og aktueltsaker fra emnesiden. Blant disse er artikkelen Jule- og nyttårsforgiftninger, som omhandler farer som kan oppstå i vanlige situasjoner rundt høytiden.

Her finner du også lenker til tidligere nyhetsbrev og hvordan man kan abonnere på kommende nyhetsbrev.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om forgiftninger og helsebiblioteket.

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/aktuelt/forgiftninger-nyhetsbrev-fra-helsebiblioteket.no)