Helsebiblioteket har lagt ut emnesider om COVID-19

COVID-19-emnesidene inneholder veiledere, oppslagsverk og tidsskrifter, prosedyrer, e-læring, pasientinformasjon, primær- og oppsummert forskning, lovverk, artikler, statistikk og epidemiologi.

COVID-19-emnesidene oppdateres etter hvert som ny kunnskap kommer til..

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om helsebiblioteket.

(/legemidler/aktuelt/helsebiblioteket-har-lagt-ut-nye-emnesider-om-covid-19)