IBM Micromedex – brukerveiledninger

IBM Micromedex er et omfattende, internasjonalt og praksisnært legemiddeloppslagsverk som du får via Helsebiblioteket.no. Benytt gjerne brukerveiledningene på startsiden for å lære å finne raskt fram til den informasjonen du søker – som legemiddelomtaler, oversikter, nyheter, interaksjonsverktøy, legemidler til nyfødte, tabeller for mulige kombinasjoner av intravenøse legemidler og mye mer.

micromedex-brukerveiledninger

På Helsebiblioteket.no finner du IBM Micromedex  legemiddelsiden og i oversikten over oppslagsverk.

(/legemidler/aktuelt/ibm-micromedex-brukerveiledninger)