Influensa – noen sentrale informasjonskilder

Årets influensatopp ventes i løpet av de neste ukene. I denne artikkelen finner du lenker til informasjon om forebygging og behandling av influensainfeksjon.

Ill: Folkehelseinstituttet

Norske anbefalinger og råd er samlet på Folkehelseinstituttets temasider om influensa. Data om 2019-varianten står i artikkelen Årets influensatopp ventes i februar.

En oversikt over aktuell legemiddelbehandling får du i Helsebiblioteket.no-oppslagsverket UpToDate – Treatment of seasonal influenza in adults. UpToDate har også artikler om influensa hos barn. Et annet oppslagsverk, BMJ Best Practice, gir en fyldig omtale av diagnose, behandling, oppfølging og kunnskapsgrunnlag, se deres side Influenza infection.

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om helsebiblioteket, infeksjoner og informasjonskilder.

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/aktuelt/influensa-noen-sentrale-informasjonskilder)