Kunnskapsbasert praksis – nettressurs på Helsebiblioteket.no

Er du kliniker, lærer eller student i medisin- og helsefag? På nettstedet kunnskapsbasertpraksis.no kan du lære å finne, vurdere og bruke forskningsbasert kunnskap i praksis.

Nettressursen kunnskapsbasertpraksis.no inneholder tekster, videoer og illustrasjoner og er utarbeidet i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Høgskulen på Vestlandet.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om helsebiblioteket og kunnskapsbasert praksis.

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/aktuelt/kunnskapsbasert-praksis-nettressurs-pa-helsebiblioteket.no)