Legemiddelbruk utenfor godkjent indikasjon («off label») – finn informasjon i Helsebiblioteket

Micromedex Solutions er et internasjonalt oppslagsverk om legemidler. Det inneholder fyldige omtaler om en lang rekke legemidler, inkludert off-labelbruk.

micromedex-non-fda-uses

Informasjonen om off-labelbruk for et bestemt legemiddel finner du under overskriften «Non-FDA Uses». Skriv inn generisk navn i søkefeltet på startsiden. Dette fører til siden med omtalen av legemidlet. Her velger du «Non-FDA Uses» i venstremargen og får opp de aktuelle indikasjonene.

Via fanene over teksten kan du velge mellom to versjoner, en oppsummert («Quick Answers») og en detaljert («In-Depth Answers»). I den detaljerte versjonen får du også oppgitt litteraturreferansene. I begge versjoner angis kvaliteten av dokumentasjonen som opplysningene bygger på. Dette oppgis som «Strength of Recommendation» og «Strength of Evidence».

Merk at informasjon om off-labelbruk også kan finnes under «FDA Uses». Dette gelder i de tilfellene der indikasjonen er godkjent i USA, men ikke i Norge.

Det er viktig å være oppmerksom på at bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon innebærer et spesielt ansvar. Dette er godt belyst av Øyvind Melien i presentasjonen Off labelbruk av legemidler (Helsedirektoratet 2011).

Micromedex Solutions er fritt tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse gjennom en avtale med Helsebiblioteket.no.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om informasjonskilder og legemiddelsikkerhet.

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/aktuelt/legemiddelbruk-utenfor-godkjent-indikasjon-off-label-finn-informasjon-i-helsebiblioteket)