Legemiddelinteraksjoner med frukt og bær

Frukt og bær kan påvirke effekten av legemidler. Som regel skjer det ved at nedbrytningen av legemidlene forsinkes. Dette gjelder særlig grapefrukt, men også andre typer frukt og bær kan spille inn. Her presenterer vi to nyttige informasjonskilder om slike interaksjoner.

Kilde: stock.xchng.

Artikkelen Frukt og bær – interaksjoner med legemidler i Tidsskrift for den norske legeforening inneholder forklaring av hvordan interaksjonene skjer og oversikt over de aktuelle bær og frukter som kan virke inn.

Informasjon om legemidler og mat finnes også i Micromedex, et omfattende og internasjonalt legemiddeloppslagsverk som er fritt tilgjengelig i Norge via Helsebiblioteket.no. Når du søker på et legemiddel i Micromedex og  klikker deg fram til siden om interaksjoner, kan du se legemiddel-mat-interaksjonene øverst i bildet.

 

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om informasjonskilder og interaksjoner.

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/aktuelt/legemiddelinteraksjoner-med-frukt-og-baer)