Legemiddelutregning – app til bruk i den kliniske hverdagen

Appen, som er fritt tilgjengelig, er laget for utregning av fortynninger, antall tabletter/ml som den ordinerte dosen tilsvarer, infusjonshastighet med mer. Den er kun et verktøy, og erstatter ikke helsepersonells ansvar for dosen som gis.

Legemiddelutregning app-ikon

Appen «Legemiddelutregning» gir praktisk hjelp til to hovedtyper utregninger:

  • hvor mange tabletter, ml etc. den ordinerte legemiddeldosen tilsvarer eller hvilken infusjonshastighet som skal brukes
  • regning ved fortynninger

Helsepersonell må alltid selv vurdere om svaret er rimelig. Legemiddelutregninger må dobbeltkontrolleres. Appen er bare et hjelpemiddel og endrer ikke helsepersonells ansvar knyttet til eventuell feilmedisinering.

«Legemiddelutregning» er utgitt av Helsebiblioteket.no og Statens legemiddelverk.

Last ned appen:

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om helsebiblioteket, legemiddelsikkerhet og mobil.

(/legemidler/aktuelt/legemiddelutregning-app-til-bruk-i-den-kliniske-hverdagen)