Nye EU-krav fra og med 9. februar 2019 skal hindre falske legemidler

Legemiddelverifikasjon – sikring av at legemidler er det de utgir seg for, er svært viktig sett i lys av at forfalskninger ser ut til å øke i omfang. Nye lover innføres nå for å styrke legemiddelsikkerheten. Dette innebærer nye rutiner for apotekene og legemiddelprodusentene, se lenker til mer informasjon i denne artikkelen.

Noen lenker til informasjon om de nye bestemmelsene ser du her:

Unike koder på pakninger stopper falske legemidler (Statens legemiddelverk)

Sikkerhetsanordninger for legemidler (Statens legemiddelverk)

Falsified medicines: overview (European Medicines Agency – EMA)

Nye apotekrutiner – apotekene kontrollerer pakningen og forseglingen og registrerer koden.

NOMVEC – The Norwegian Medicines Verification Company  - legemiddelindustriens organisasjon for sikring mot falske legemidler.

EMVO - European Medicines Verification Organisation

Denne artikkelen ble oppdatert 12.2.2019. Den har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om legemiddelsikkerhet.

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/aktuelt/nye-eu-krav-fra-9.februar-2019-skal-hindre-falske-legemidler)