Plantebaserte legemidler og naturlegemidler – informasjonskilder

Vi presenterer her er en oversikt over sentrale informasjonskilder om plantebaserte legemidler og naturlegemidler. Blant disse er Helsebibliotekets legemiddeloppslagsverk IBM Micromedex.

Plante og legemiddel. Foto Helsebiblioteket
Foto: Helsebiblioteket.no

Legemiddelverket om godkjenning, bivirkninger og sikkerhet:

Norsk legemiddelhåndbok, kapittel G22 – Plantebaserte legemidler og naturlegemidler og kapittel G 22.1 – Godkjente plantebaserte legemidler

RELIS – Naturmidler – bivirkningsfrie vidunderkurer?

Helsebibliotekets oppslagsverk:

(/legemidler/aktuelt/plantebaserte-legemidler-og-naturlegemidler-informasjonskilder)