Remdesivir ved COVID-19 – informasjonskilder

Legemiddelverket melder at det antivirale midlet remdesivir nå får en betinget godkjenning i Europa til bruk ved COVID-19-infeksjon. Remdesivir ser ut til å kunne forkorte sykdomsforløpet hos pasienter med lungebetennelse som har behov for ekstra oksygen. Det er så langt ikke påvist effekt hos pasienter med mild til moderat sykdom eller hos pasienter som får respiratorbehandling. Vi gir her en oversikt over sentrale informasjonskilder om remdesivir.

Medisinpakninger i medisinkarusell, apotekmiljø
Kai Myhre/Helsebiblioteket.no

Godkjenningen av remdesivir i Europa bygger hovedsakelig på studien Remdesivir for the Treatment of Covid-19 – Preliminary Report, der i overkant av tusen pasienter med nedre luftveissymptomer deltok. Gruppen som fikk behandling med remdesivir (200 mg første dag, senere 100 mg daglig i opp til 10 dager) ble sammenlignet med en like stor gruppe som fikk placebo, og tiden til bedring ble målt. Tiden til bedring viste seg å være i gjennomsnitt fire dager kortere for gruppen som ble behandlet med remdesivir. En detaljert beskrivelse av studiedesignet finnes på ClinicalTrials.gov, Adaptive COVID-19 Treatment Trial – ACTT.

En samlet oversikt over studier om COVID-19 finnes i Folkehelseinstituttets NIPH systematic and living map on COVID-19 evidence. Forskningskartet har et eget nivå for behandling, se Pharmaceutical and non-pharmaceutical interventions. I dette kartet er det et eget felt for remdesivir med lenker til systematiske oversikter, studier og andre publikasjoner. Forskningskartet oppdateres kontinuerlig.

Remdesivir er en nukleotid-analog, dvs. et stoff som ligner på byggesteinene i virusets arveanlegg (RNA), men som ikke fungerer som det. Når viruset bygger det inn i sitt RNA, blir det dannede RNA ubrukelig, og viruset mister evnen til å infisere nye celler. Finn mer detaljert informasjon om praktisk bruk av remdesivir som legemiddel i Helsebibliotekets oppslagsverk UpToDate og IBM Micromedex.

Det remdesivir-preparatet som har fått betinget godkjenning i Europa, er Veklury, produsert av Gilead Sciences. Viktig informasjon om godkjenningen finnes i Legemiddelverkets melding Første covid-19-behandling godkjent i Europa.

(/legemidler/aktuelt/remdesivir-ved-covid-19-informasjonskilder)