Forgiftninger, Legemiddelhåndboka

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/bivirkninger/forgiftninger?lenkedetaljer=vis)