Legemidler som kan gi fotosensitivitet

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/bivirkninger/legemidler-som-kan-gi-fotosensitivitet?lenkedetaljer=vis)